StartRansta brandstation
Kontaktobjekt

Ransta brandstation

Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2020-10-28 10:30

Adress: Fastbovägen 1, 733 73 Ransta

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)

Fax: 0224-188 50
E-post: raddningstjansten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

En av de brandstationer som ingår i Räddningstjänsten Sala-Hebys område. Som de flesta av brandstationerna utanför Salas tätort är denna station normalt obemannad.