StartMöklinta brandstation
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2023-11-09 10:51

Adress: Grimkärrsvägen 8, 733 75 Möklinta

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)

Fax: 0224-67 78 00
E-post: raddningstjansten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

En av de brandstationer som ingår i Räddningstjänsten Sala-Hebys område. Som de flesta av brandstationerna utanför Salas tätort är denna station normalt obemannad.