StartTärnsjö brandstation
Kontaktobjekt

Tärnsjö brandstation

Publicerad 2016-04-28
Uppdaterad 2020-10-28 10:34

Adress: Norra Storgatan 17, 740 45 Tärnsjö

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)

Fax: 0224-188 50
E-post: raddningstjansten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

En av de brandstationer som ingår i Räddningstjänsten Sala-Hebys område. Som de flesta av brandstationerna utanför Salas tätort är denna station normalt obemannad.