StartAndreas Ahlberg, Insatsledare
Kontaktperson
Publicerad 2016-12-28
Uppdaterad 2023-03-06 14:30

Adress: Väsbygatan 1, 733 38 Sala (huvudbrandstation)
Telefon: 0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt)
Fax: 0224-67 78 00
E-post: Andreas.Ahlberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala