StartHelene Johansson, Enhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2022-11-17
Uppdaterad 2023-05-25 08:25

Ärenden

Chef Samhällstekniska enheten

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 79 60
Fax: 0224-188 50
E-post: helene.johansson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala