StartElisabeth Halt, Förskollärare
Kontaktperson

Elisabeth Halt, Förskollärare

Publicerad 2016-09-20
Uppdaterad 2019-10-02 07:50

Adress: Hedens skola 100, 733 63 Salbohed
Telefon: 0224-74 84 33
Fax: .
E-post: elisabeth.halt@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala