StartElisabeth Halt, Förskollärare
Kontaktperson
Publicerad 2016-09-20
Uppdaterad 2019-10-02 07:50

Adress: Fläckebo Heden 100, 733 63 Salbohed
Telefon: 0224-74 84 33
Fax: .
E-post: elisabeth.halt@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala