StartJenny Lundin, Administratör
Kontaktperson
Publicerad 2022-10-17
Uppdaterad 2023-01-03 09:10

Ärenden

Administratör för samhällsbyggnadskontoret.

Adress: Rådhusgatan 4C
Telefon: 0224-74 73 04
Fax: 0224-188 50
E-post: jenny.lundin@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala