StartCamilla Hagblad, Lönehandläggare
Kontaktperson

Camilla Hagblad, Lönehandläggare

Publicerad 2017-09-06
Uppdaterad 2017-10-11 07:54

Ärenden

Lönefrågor. Kontaktperson förtroendevalda.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 72 30
Fax: 0224-188 50
E-post: lon@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala