StartIsak Holstensson, Förhandlingschef
Kontaktperson
Publicerad 2018-12-10
Uppdaterad 2021-03-12 09:03

Ärenden

Personalfrågor

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-747000
Fax: 0224-67 78 00
E-post: Isak.Holstensson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala