StartEnad Alabbas, Modersmålslärare arabiska
Kontaktperson
Publicerad 2018-02-19
Uppdaterad 2022-10-21 08:23

Adress: Bellanderska, Drottninggatan 5
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: .
E-post: enad.alabbas@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala