StartMiamaria Sköldberg, Administratör
Kontaktperson

Miamaria Sköldberg, Administratör

Publicerad 2018-01-18
Uppdaterad 2018-06-07 12:03

Ärenden

Administratör på vuxenutbildning för vård & omsorg och gymnasiala studier

Adress: Gymnasiegatan 1, 733 40 Sala
Telefon: 0224 -74 88 92
Fax: 0224-188 50
E-post: miamaria.skoldberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild