StartCamilla Runerås (S), förtroendevald
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunstyrelsen. Ordförande i äldre- och omsorgsnämnden. Ombuds ersättare i Västmanlands kommuners förbundsmöten

Adress:
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-67 78 00
E-post: camilla.runeras@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala