StartIngela Kilholm Lindström (MP), förtroendevald
Kontaktperson

Ingela Kilholm Lindström (MP), förtroendevald

Publicerad 2016-12-19
Uppdaterad 2019-01-18 09:30

Ärenden

Partigruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige. Ersättare i kommunstyrelsen. Ledamot i valberedningen.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Ingela.KilholmLindstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA