StartIngela Kilholm Lindström (MP), förtroendevald
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-01-04 10:38

Ärenden

Partigruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige. Förste vice ordförande social- och arbetsmarknadsnämnden. Ersättare i kommunstyrelsen. Ledamot i demokratiberedningen. Ledamot i valberedningen.

Adress:
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-67 78 00
E-post: Ingela.KilholmLindstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala