StartSamin Karami , Modersmålslärare persiska, dari, sydkurdiska
Kontaktperson
Publicerad 2017-03-08
Uppdaterad 2022-10-21 09:18

Adress: Brunnsgatan 27
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: .
E-post: samin.karami@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala