StartAnki Ohlson, Samordnare
Kontaktperson
Publicerad 2016-09-20
Uppdaterad 2024-01-05 08:33

Ärenden

Bokningsfrågor Täljstenen.

Adress: Vasagatan 17, 733 38 Sala
Telefon: 0224-74 77 07
Fax: 0224-67 78 00
E-post: anki.ohlson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala