Ledig kommunal tomt

Broddbo 6:54

Publicerad 2017-07-09
Uppdaterad 2020-09-21 10:24
Friliggande bostadshus i två plan. Källare får byggas.

Om fastigheten

Kommundel: Broddbo
Adress: Roslingsvägen 7 733 97 Sala
Markpris (kr): Säljs via Svensk fastighetsförmedling i Sala
Vatten och avlopp (kr): Se Läs mer: Abbonnemangsavgifter
Areal (kvm): 1757

Planbestämmelse

Friliggande bostadshus i två plan. Källare får byggas.

Grundundersökning

Fastigheten är inte grundundersökt. Kostnaden för denna grundundersökning ingår inte i tomtpriset utan skall betalas av tomtköparen. Radonmätning skall ombesörjas och bekostas av tomtköparen. För fastigheten gäller att om extra ordinär grundläggning krävs, får tomtköparen stå för den kostnaden.

Hustyp och höjdsättning

Val av hustyp och höjdsättning på såväl tomt som hus ska ske i samråd med byggenheten.