StartSjälvserviceFondmedel, vård och omsorg - Ansökan (stängd)
Självservice

Fondmedel, vård och omsorg - Ansökan (stängd)

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2018-09-20 12:29
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Ansökan för 2018 är nu stängd och inga nya fondmedel går att söka under 2018. I april månad varje år utannonseras vård- och omsorgsnämndens lediga fonder. Du har då 14 dagar på dig att ansöka. Beslut om fonderna tas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde i maj.

Om tjänsten

Fonderna riktar sig till äldre personer (50 år) som bott i Sala kommun de senaste 5 åren.

Villkor

För att kunna ansöka vissa av fonderna krävs att du tillhör Svenska kyrkan.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Makarna Lundins donationsfond (2x100kr)

Inga nya fondmedel att söka 2018.
Fondmedel utbetalas till de redan beviljade till midsommar och jul 2018.
 

Jakob Holmgrens donationsfond (2x100kr)

Inga nya fondmedel att söka 2018.
Fondmedel utbetalas till de redan beviljade till midsommar och jul 2018.

Övriga fonder

Social samfond

Ingen utdelning 2018.

Makarna Holmgrens donationsfond

Ingen utdelning 2018.

Makarna Lundins ålderdomshemsfond

Ingen utdelning 2018.

J E Johanssons sjukhjälpsfond

Ingen utdelning 2018.