StartNy idrottshall - Lärkan
Projekt – Status: Avslutad
Publicerad 2019-03-12
Uppdaterad 2021-12-30 08:48
För att möta det växande behovet av anläggningar som finns inom idrotten i Sala ska kultur- och fritidsnämnden arbeta för att möta den brist som finns. Fastighetsenheten fick under 2017 uppdraget att bygga en ny idrottshall som dockas mot befintlig idrottshall på fastigheten Kristina 4:2 vid Lärkan.
Projektbild

Projektbeskrivning

I beställningen ingår att bygga en fullstor idrottshall med spelmåttet 20 x 40 meter, 2 stycken omklädningsrum, läktare för minst 200 personer, kafé och försäljningsmöjlighet av kafévaror i anslutning till läktare, förrådsutrymmen, konferens, entréytor, väntrum samt ytor som tillkommer för att klara lag- och myndighetskrav.

Den nya hallens placering innebär en möjlighet för projektet att skapa en helt ny huvudentré,  inte bara för badet och idrottshallarna utan också för hela sportfältet Lärkan. Entrén är placerad i fasaden mot norr och kommer vara väl synlig för besökare från både Dalhemleden och Västeråsleden. Via den nya huvudentrén kommer man kunna nå alla de redan befintliga delarna av byggnaden så som badet och den befintliga idrottshallen. Badhusets befintliga entré kommer även fortsatt att finnas kvar.

En befintlig verkstad kommer behöva rivas i och med byggnationen av hallen. Denna kommer ersättas och byggs upp på ny plats bakom ishallen.

Publicerad 2019-08-27

Invigning av nya Lärkhallen

Officiell invigning på Salamässan den 31 augusti kl. 11.00

Alla är självklart välkomna!
(Men observera att för tillträde till mässområdet behöver du en mässbiljett).

De senaste veckorna har det varit fullt upp med att färdigställa allt i den nya hallen. Resultatet är verkligen jättebra!

Alla entreprenörer har gjort ett fantastiskt jobb och verkligen lagt manken till för att få allt klart till slutbesiktningen som skedde den 12.8. Den 13.8 fick vi en godkänd slutbesiktning och alla kan äntligen andas ut och glädjas åt det fina resultatet. Ett slutbesked utfärdades från byggnadsnämnden den 21.8 och därmed kan verksamheten ta lokalerna i bruk.

Stort tack till ByggPartner som varit totalentreprenör och även stort tack till samtliga övriga entreprenörer, projektörer, konsulter och verksamhet som varit inblandade och verkligen visat både engagemang och vilja för att få detta fina resultat!

Publicerad 2019-05-03

Byggrapport: maj 2019

På gång och kommande arbeten

 • Invändigt är målning, plattsättning och undertak igång.
 • Vi är igång med inklädnad av skärmtak.
 • v.19 är vi igång med monteringen av läktaren och spaltpanelen i hallen.
 • Runt v.20 ska förhoppningsvis ett konstverk som skurits in i fasadskivorna monteras.
 • V18-19 kommer solpaneler monteras.
 • Lärkpanelen till entréerna har kommit och väntar på att monteras när övrig fasad är klar.
 • v.23 startar uppreglingen av sportgolvet.

Bilder på fasad, entréhall, läktare och huvudentré

Fasad utvändigt
Fasad utvändigt
Entréhall
Entréhall
Högst upp på läktaren
Högst upp på läktaren

 

Huvudentré utvändigt
Publicerad 2019-03-06

Tätt tak!

Nu kan vi glädja oss åt tätt tak på byggnaden. Snömängden vi haft under vintern har inneburit att byggarbetarna fick jobba extra mycket med att skotta snö för att taktäckningen skulle komma framåt.

På grund av just snön tog det några dagar extra än förväntat att lägga tätskiktet på taket men sedan vecka 8 har vi tätt tak på byggnaden och invändiga arbeten pågår nu för fullt!

Tidplanen

Projektet löper just nu på enligt tidplan och framöver kommer dessa arbeten att pågå:

 • v.10 innerväggar plan1, spångolv på plan2, belysning i hallen, ventilation i fläktrummet, skärmtak.
 • v.11 Innerväggar Plan 1 och 2, Start med fasad på hallen, kabelstegar, rörstråk, avlopp plan2, ventilation plan 2.
 • v.12 golvspackling plan 2, innerväggar, fasader, Kanalisation.
 • v.13 Dubbling innerväggar plan 1, montering fasad.

Färska bilder på kommande läktare, omklädning, entréhall, konferens och yttre entré

Kommande läktare i limträ
Kommande läktare i limträ
Utrymme under läktaren som ska bli förråd till sportutrustning samt omklädningsrum
Utrymme under läktaren som ska bli förråd till sportutrustning samt omklädningsrum
Kommande entréhall
Kommande entréhall
Plan 2. Fönsterpartiet som syns på bilden kommer finnas i kommande konferensrum.
Plan 2. Fönsterpartiet som syns på bilden kommer finnas i kommande konferensrum.
Glaspartier vid entrén mot ishallen.
Glaspartier vid entrén mot ishallen. 

 

Publicerad 2018-12-07

Vecka 49: Stommontage

Stommen i den nya idrottshallen består av en kombination av stål och trä. Stommen kommer sedan kläs med sandwichelement som består av plåt och isolering. Sandwichelementen kommer i sin tur kläs med fasadmaterial av sinusplåt och Rockpanel. 

Stommontaget startade vecka 46 med montering av stålpelare
Stommontaget startade vecka 46 med montering av stålpelare
Fortsatt stommontage med den del som kommer ligga mellan befintlig och ny hall. Denna del innehåller omklädningsrum, läktare, caféutrymme, konferens och förråd.
Fortsatt stommontage med den del som kommer ligga mellan befintlig och ny hall. Denna del innehåller omklädningsrum, läktare, caféutrymme, konferens och förråd.

 

Nu har byggnaden tagit form och här monteras takbalkar och bärplåt. 
Nu har byggnaden tagit form och här monteras takbalkar och bärplåt. 

Dessa arbeten kommer följas av taktäckning och inklädnad av stomme. Invändiga arbeten väntas starta i mitten på februari.

Publicerad 2018-10-25

Produktionsrapport från bygget

Formning, armering och gjutning av balkar och platta del 1 ​
Formning, armering och gjutning av balkar och platta del 1

Produktions- och tidplan 

Nu är grundarbetena på Lärkan nästan i mål. Formning, armering och gjutning av balkar för idrottshallen är klart.

Under vecka 41 och 42 har isolering och armering av plattan pågått. Plattan kommer på grund av dess storlek indelas i tre gjutningar. Efter färdigställande av platta, ca vecka 44, påbörjas stommontaget som väntas pågå i tre veckor.

Därefter löper arbeten med takplåt vecka 48–50 som åtföljs av väggelementsmontage vecka 51–03 innan arbete med taktäckning kan påbörjas ca vecka 4.

Publicerad 2018-08-30

Första spadtaget för nya idrottshallen

Här tas första spadtaget för den nya idrottshallen på Lärkans sportfält i Sala. Kommunalrådet Anders Wigelsbo (C), huvudentrepreprenören ByggPartners vice vd Helena Blom samt kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Larsson (SBÄ) höll i spaden.
Här tas första spadtaget för den nya idrottshallen på Lärkans sportfält i Sala. Kommunalrådet Anders Wigelsbo (C), huvudentrepreprenören ByggPartners vice vd Helena Blom samt kultur- och fritidsnämndens ordförande Per Larsson (SBÄ) höll i spaden.

Den nya idrottshallen kommer att dockas till den befintliga hallen. Den nya hallen blir fullstor och anpassad för framför allt bollsporter. Byggnaden får även läktare, konferensutrymmen, kafé och omklädningsrum.

Sala kommun började arbeta med en vision för Lärkanområdet under 2009. I första etappen anlades fotbollsplaner och friidrottsbanor utomhus. I andra etappen skapades bland annat läktare och omklädningsutrymmen. Och nu står vi inför nästa etapp i och med bygget av idrottshallen.

Publicerad 2018-08-23

Nu tar vi första spadtaget för idrottshallen - kl. 14 den 30 augusti

Alla är välkomna att närvara när representanter från Sala kommun och byggentreprenören tillsammans tar det första symboliska spadtaget för vår nya idrottshall på sportfältet Lärkan, här i Sala.

Det sker klockan 14.00 på torsdag den 30 augusti på Lärkan-området. Vi håller till på parkeringen mellan fotbollsplanerna och den befintliga hallen.

Bygglovet och startbeskedet för den nya sporthallen har vunnit laga kraft och nu startar pålning för plintar, balkar och grundplattan på området. Det arbetet beräknas pågå i två veckor. Sedan följer uppgrusning samt formning och armering för plintar, balkar och plattan.

Den nya idrottshallen kommer att dockas till den redan befintliga hallen. Den nya hallen blir fullstor och anpassad för framför allt bollsporter. Byggnaden får även läktare, konferensutrymmen, kafé och omklädningsrum.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Ny Idrottshall, Lärkan

För att möta det växande behovet av anläggningar som finns inom idrotten i Sala ska kultur- och fritidsnämnden arbeta för att möta den brist som finns. Fastighetsenheten fick under 2017 uppdraget att bygga en ny idrottshall som dockas mot befintlig idrottshall på fastigheten Kristina 4:2 vid Lärkan.

I beställningen ingår att bygga en fullstor idrottshall med spelmåttet 20 x 40 meter, 2 stycken omklädningsrum, läktare för minst 200 personer, kafé och försäljningsmöjlighet av kafévaror i anslutning till läktare, förrådsutrymmen, konferens, entréytor, väntrum samt ytor som tillkommer för att klara lag- och myndighetskrav.

Den nya hallens placering innebär en möjlighet för projektet att skapa en helt ny huvudentré,  inte bara för badet och idrottshallarna utan också för hela sportfältet Lärkan. Entrén är placerad i fasaden mot norr och kommer vara väl synlig för besökare från både Dalhemleden och Västeråsleden. Via den nya huvudentrén kommer man kunna nå alla de redan befintliga delarna av byggnaden så som badet och den befintliga idrottshallen. Badhusets befintliga entré kommer även fortsatt att finnas kvar.

En befintlig verkstad kommer behöva rivas i och med byggnationen av hallen. Denna kommer ersättas och byggs upp på ny plats bakom ishallen.

Vad har hänt fram tills nu?

 • En ny detaljplan har tagits fram under 2017 och 2018 för att medge utveckling av Lärkans sportfält.
 • Under våren 2018 har detaljplanen gått igenom de sista stegen i processen och vann slutligen laga kraft 29 mars 2018.
 • Projekteringen för idrottshallen startade i februari 2018.
 • I slutet av maj 2018 skickades bygglovsansökan in till Bygg- och miljökontoret.

Kommande händelser i projektet

 • Detaljprojektering pågår.
 • Produktionsstart och första spadtag så fort bygglov och startbesked ges.
 • Invigning av den nya hallen i kvartal 3 2019.
Status

Avslutad

Projekttid start

2018-02-01

Projekttid slut

2019-10-01

Tidplan
 1. Avslutande armering pågår. Gjutning av platta del 1 utförs under torsdagen. - Vecka 43
 2. Förberedelse för stommontage. Gjutning av platta del 2 och del 3 sker denna vecka. - Vecka 44
 3. Stommontage påbörjas. Mellandelens stomme monteras först och åtföljs sedan av resterande stomme. - Vecka 45–47
 4. Montering av takplåt. - Vecka 48–50
 5. Montering av väggelement. - Vecka 51–03 2019
 6. Taktäckning - Vecka 04–06 2019
 7. Invändiga arbeten - färdigställande - Hösten 2019
 8. Montering av läktaren och spaltpanelen i hallen - v. 19 2019
 9. Montering av konstverk som skurits in i fasadskivorna - v. 20 2019
 10. Montering av solpaneler - v. 18–19 2019
 11. Montering av lärkpanel till entréer - v. 22 2019
 12. Uppregling av sportgolvet - v. 23 2019
Projektägare
Projektmedlemmar
Kontakter