StartNya Vallaskolan
Projekt – Status: Pågående

Nya Vallaskolan

Publicerad 2017-12-14
Uppdaterad 2019-09-09 09:21
Meddelandet skickas till fastighetsenheten.kundtjanst@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Välkommen till projektsidan för Vallaskolans utbyggnad med nya byggnader för förskoleklass, låg- och mellanstadium.
Projektbild

Nybyggnad av F–6-skola (förskola, låg- och mellanstadium) med plats för ca 450–500 elever med en byggnadsyta på ca 6000 kvadratmeter tre våningar. Den planerade inflyttningen beräknas ske höstterminen 2020.

Publicerad 2019-07-09

Tillbyggnaden av matsalen börjar ta form

Tillbyggnaden av matsalen börjar ta form

Publicerad 2019-05-06

Vallaskolans matsal växer snart med 333 kvadratmeter.

​ Här ska Vallaskolans matsal byggas ut. Från vänster: ByggPartners platschef Patrik Lilja, Sala kommuns projektledare Stefan Blomkvist och ByggPartners arbetsledare Anna Vickholm. ​
Här ska Vallaskolans matsal byggas ut. Från vänster: ByggPartners platschef Patrik Lilja, Sala kommuns projektledare Stefan Blomkvist och ByggPartners arbetsledare Anna Vickholm.

Arbetet med att bygga nya Vallaskolan Sala intill den redan befintliga skolan pågår för fullt och ska vara klart till hösten 2020.

Nu drar nästa del i det här projektet igång. Den befintliga matsalen byggs ihop med slöjdhuset bredvid, plus att en tillbyggnad sker. Det ger totalt 333 kvadratmeter mer matsalsbyggnad när allt är klart, vilket det beräknas vara hösten 2020. I veckan påbörjas grävarbeten och pålning. Sedan ska en platta gjutas.

 – Den befintliga matsalen kommer att vara igång som vanligt under byggtiden. Verksamheten ska påverkas så lite som möjligt av bygget, säger Stefan Blomkvist vid Sala kommuns fastighetsenhet.

Köket kommer att kompletteras med ytterligare en kokgryta och en kombiugn. Den nya matsalen får två entréer, den redan befintliga entrén för högstadieeleverna och en ny för eleverna i F-6.

 – Antalet portioner som serveras här kommer att öka från 1200 till 1500 per dag, berättar Stefan Blomkvist.

Läs mer

Fasadritning (pdf)

Planritning (pdf)

Publicerad 2019-04-25

Om- och tillbyggnad av matsal

Byggtrafik

Arbetet medför att vi kommer köra byggtrafiken bakom matsalen för att spärra av så lite ytor som möjligt.

Vi uppmanar till försiktighet vid alla former av passager förbi på lokalgatan utanför matsalsbyggnaden.

Tidplan för uppstart av arbetet

V.18 Tors-Fre. Kommer vi att ställa upp staket runt byggnaden.

V.19-V.20 Mån-Fre. Kommer vi att börja schakta och fälla träd.

V.21 Mån-Fre. Kommer vi att på börja pålning. ( Kommer troligtvis att ta ca 2-3dagar)

V.22 och 23. Mån-Fre.  Arbeten med grunden.

Dokument
Publicerad 2019-04-16

Fasadutseende och snart är huset helt under tak

Bild från östra sidan av Vallaskolan där man nu kan se hur fasaden kommer att se ut.
Bild från östra sidan av Vallaskolan där man nu kan se hur fasaden kommer att se ut.

Inom några veckor kommer också taket att vara färdigt på den högra huskroppen och då är hela huset taklagt.

Invändigt pågår arbetet för fullt med invändiga väggar och installationer i form av ventilation, sprinkler, rör, el och målning.

 

Publicerad 2019-02-26

Nya Valla hus B nu under tak!

Idag fick nya Valla ett stort lyft när Hus B i ett enda stort lyft fick taket på plats!

​ Taket på Hus B kommer på plats den 26 februari 2019 ​
Taket på Hus B kommer på plats den 26 februari 2019
Publicerad 2019-02-07

Rapport från bygget

Uppdateringsbild

Pågående arbeten

I Hus A och Hus D pågår installationer, fönstermontage, uppbyggnad av undercentral och väggar till bild o slöjdsalar.

Vi murar också fasaden på Hus A.

Taket till Hus B byggs på marken för att sedan lyftas på plats.

Publicerad 2018-12-17

Det stora taklyftet

Vilket lyft när taket kom på plats! 

Alla tak lyftes på plats under vecka 50.
Alla tak nu på plats. Lyftet ägde rum under vecka 50.

 

Härnäst blir det fönstermontage i Hus A och därefter sätts byggvärmen på. Monteringen av väggar till Hus B är påbörjad och dessutom börjar murning av fasaden på Hus A.

Publicerad 2018-11-16

Plan 3, trappa och snart dags för taklyft

Stommontaget fortsätter, väggar till plan 3, trappa till fläkrum och snart dags för taklyft.
Stommontaget fortsätter och nu är det dags för plan 3 att få väggar. Trappen upp till fläktrummet är också på gång. Taket kommer att lyftas på vecka 49 eller 50.

 

Publicerad 2018-10-30

Vecka 43: väggar plan 2 och takbygge

Takbygget sker bekvämt på mark innan det lyfts på plats
Takbygget sker bekvämt på mark innan det lyfts på plats (ca vecka 47)

Väggar till plan 2 på Hus A började monteras vecka 43 och samtidigt färdigställs taket till Hus A på mark för att sedan kunna lyftas på plats. Taklyftet beräknas ske vecka 47.

Publicerad 2018-09-21

Stomresningen nu igång

Nu har de första massivträelementen anlänt och monteringen är i full gång

De första massivträelementen nu på plats
De första massivträelementen resta på plats. Vackert!

 

Publicerad 2018-09-13

Montering av stomme v. 38

Byggkranen på plats för att montera stomme i massivträ

KL-trästommen under tillverkning
KL-trästommen under tillverkning

Tre fabriker är i full gång med tillverkningen av stomelement. Skivor av KL-trä transporteras med tåg från Österrike till fabriken i Linghed utanför Falun där de sammanstrålar med och limträ från Långshyttan. Från dessa tillverkas sammansatta element. Hela processen kantas av tänket att minska miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt.

Mattias Brännström, VD på Dala Massivträ AB, framhåller att företaget drivs av kampen mot klimatförändringen, och motiveras av vetskapen att en trästomme ger en reduktion av klimatpåverkan med ungefär 40 % jämfört med en ”konventionell betongstomme”. Dessutom är stommen förnyelsebar och utgör ett kollager under hela sin livstid.

I Vallaprojektet känner vi att vi hittat en mycket bra lösning för att bygga klimatsmart och hållbart över tid!

Publicerad 2018-08-13

Nu är arbetet igång för fullt efter semestern!

Arbetet med isolering, gjutning av kantbalkar och grund pågår

V.33 Asfaltering av parkeringen och gatan förbi tennisbanorna. Parkeringslinjer ska målas.
V.37 Byggkran kommer att monteras och därefter påbörjas montering av stomme.
Augusti 2018 - arbete återupptaget efter semestern.
Augusti 2018 - arbete återupptaget efter semestern.

 

Publicerad 2018-06-15

Lägesrapport vecka 24

 

Bild på byggarbetsområdet
Nu är pålningsarbetet avslutat. Markarbeten med att gräva ner fördröjningsmagasin för dagvatten, fjärrvärmeledning och VA är i full gång. Dessutom pågår gjutning av kantbalkar och isolering av grunder inför gjutning av platta. Allt enligt tidsplan.

 

Publicerad 2018-05-29

Utökad avstängning av arbetsområde som påverkar cykel- och gångväg

En del av parkeringen och gatan förbi tennisbanorna kommer att vara avstängda till v.32 på grund av schaktningsarbeten för
VA, fördröjningsmagasin till dagvatten och återställning av mark.

Schakt för VA. Trafikanordningsplan (kartbild)

Utökad avstängning av cykelväg
Utökad avstängning t.o.m. vecka 32 som påverkar gång- och cykelväg

 

Dokument
Publicerad 2018-05-18

Reviderad Projektinformation

Projektet med att bygga den nya F-6-skolan på Vallaskolan är nu i entreprenadfasen.

Mark- och grundarbeten har påbörjats och i nuläget är tidplanen enligt nedan.

Mark

 • v.18 -  24 Sanering + återfyllning nya massor
 • v.20 – 23 Pålning för nya byggnaden enligt följande reviderade tider:
  • Mån-ons mellan 07-19
  • Tor          mellan 07-16
  • Fre          mellan 07-13
 • v.22 – 26 Grundarbeten skolbyggnad
 • v.25 – 28 Schaktning för inkommande VA (vatten + avlopp)

Bygg

 • v.18 – 20 Tillverkning armeringskassar 
 • v.20 – 28 Armering + gjutning grund skolbyggnad

Har ni frågor eller funderingar, kontakta Stefan Blomqvist Projektledare Sala kommun, 0224-74 79 32  eller e-post: stefan.blomqvist@sala.se.

Dokument
Publicerad 2018-05-14

Gång- och cykelväg vid Vallaskolan

Temporär gång- och cykelväg under byggnationstiden

Kartbild på temporär gång- och cykelväg under byggnationstiden
Temporär gång- och cykelväg (blå linje) under byggnationstiden utanför det avstängda arbetsområdet (röd ytmarkering) för nya skolan.

 

Publicerad 2018-05-04

Första spadtaget - kl. 10 den 9 maj!

Klockan 10.00 på onsdag den 9 maj tas första spadtaget för bygget av nya F-6-skolan

I samband med första spadtaget hålls tal av kommunalrådet Anders Wigelsbo (C), av ByggPartners representant Helena Blom och av Vallaskolans rektor Helena Jansson.

Alla välkomnas delta vid spadtaget. Och alla barnen bjuds på glass. 

Publicerad 2018-05-02

Marksaneringen startar idag

Idag den 2 maj startade marksaneringen
Idag den 2 maj startade marksaneringen

 

Publicerad 2018-04-27

Projektet går in i entreprenadfas

Nu kommer projektet med att bygga den nya F-6-skolan på Vallaskolan att gå in i entreprenadfasen.

Med detta så kommer arbetena på plats att starta med mark- och grundarbeten. 

Tidplan

Mark

Vecka 18–24 Sanering + återfyllning nya massor

Vecka 20–23 Pålning för nya byggnaden

Vecka 22–26 Grundarbeten skolbyggnad

Vecka 25–28 Schaktning för inkommande VA (vatten + avlopp)

Bygg

Vecka 18–27 Armering + gjutning grund skolbyggnad

Publicerad 2018-04-20

Ritningar på Nya Vallaskolan

Här hittar alla intresserade tre ritningar på ombyggnationen av skolan. 

 1. Entréplan
 2. 3D-vyer 
 3. Plan 1 och 2 (identiska)
Den 9 maj är det tänkt att eleverna och kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C) tillsammans ska ta första spadtaget för de nya skollokalerna.

Det första som händer i projektet är att byggområdet stängslas in och att man sedan börjar sanera marken som gömmer gamla slaggprodukter från silvergruvan. Bara saneringen är en stor insats som beräknas kosta drygt 7,6 miljoner kronor.

Se Pressmeddelande
Dokument
Publicerad 2018-03-09

Informationskväll för vårdnadshavare till elever på Valla F-6 och 7-9

Datum: 2018-03-21 - 2018-03-21
Tid: 18:30–20:00
Plats/Lokal: Vallaskolans aula
Adress: Ringgatan 14, 733 33 Sala

Föräldrainformation angående byggnationen av Vallaskolan F-6

Under april månad så startar bygget av ny Vallaskola F-6. Detta kommer att påverka verksamheten och delar av skolgården kommer att tas i anspråk som byggområde.

Christer Käll som är platschef under byggtiden samt Stefan Blomqvist som är projektledare kommer att informera samt svara på frågor kring detta.

Då detta berör både Valla F-6 och 7-9 så har vi valt att kalla till ett gemensamt möte.

Dokument
Publicerad 2018-01-19

Bygglov

Nu är bygglovsansökan inlämnad!

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Fakta om skolan

Nybyggnad av F-6 skola (för 450-500 elever).

 • Area: ca 5 900 kvm på 3 våningar.
 • Miljöklass: Miljöbyggnad Silver.
 • Planerad inflytt: hösttermin 2020.
 • Beställare: Sala Kommun, fastighetskontoret.
 • Byggare: Byggpartner i Dalarna AB.
 • Arkitekt: Archus Arkitektur, genom Anna Kovács SAR/MSA.

Koncept

Den nya Vallaskolan blir en likvärdig skola för alla elever under hela dagen och erbjuder en mångfald av olika lärmiljöer, bra inomhusklimat och en kreativ, stimulerande atmosfär. Byggnaden är en variation av stora och små slutna rum som tillsammans med öppna studiemiljöer ger möjlighet för olika lärsituationer och lek. Undervisningen är inte längre bunden till ett klassrum utan pedagogerna kan själva välja det rum som passar just den gruppens behov och förutsättningar.

Den nya skolbyggnaden avslutar en tidsepok som börjar med gamla Vallaskolan och fortsätter med tillbyggnaden från 50-talet. Den gedigna tegelarkitekturen ger skolområdet en enhetlighet och igenkänning och knyter ihop det gamla och nya på ett tidlöst sätt samt visar att skolan har en betydande roll i samhället.

Status

Pågående

Projekttid start

2016-06-01

Projekttid slut

2020-08-01

Tidplan
 1. Mark: Sanering + återfyllning nya massor - Vecka 18-24 (2018)
 2. Mark: Pålning för nya byggnaden - Vecka 20-23 (2018)
 3. Mark: Grundarbeten skolbyggnad - Vecka 22-26 (2018)
 4. Mark: Schaktning för inkommande VA (vatten + avlopp) - Vecka 25-28 (2018)
 5. Bygg: Tillverkning armeringskassar - Vecka 18-20 (2018)
 6. Bygg: Armering + gjutning grund skolbyggnad - Vecka 20-28 (2018)
 7. Mark: Asfaltering av parkeringen och gatan förbi tennisbanorna. Parkeringslinjer ska målas. - Vecka 33 (2018)
 8. Bygg: Montering av byggkran för start av montering av stomme. - Vecka 37 (2018)
 9. Bygg: Taklyft - Vecka 49, 50 (2018)
 10. Fönstermontage, väggmontage Hus B och murning av fasad Hus A
Projektägare
Projektmedlemmar
Projektdokument
Kontakter

Relaterade kategorier