StartLov och ledigheter
Informationstjänst

Lov och ledigheter

Publicerad 2017-11-06
Uppdaterad 2017-12-22 11:17
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Vårt uppdrag är att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt, enligt skolans mål som finns i läroplanen. Därför är det viktigt att eleverna är på plats i skolan och tar del av det som sker där. Det går inte alltid. Elever blir sjuka eller behöver vara lediga av olika skäl. Rektor har rätt att bevilja kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledigheter beviljas. Vad som är korta eller långa ledigheter eller synnerliga skäl framgår inte av lagstiftningen. Det måste bedömas från fall till fall.

Läsåret och skollov

Enligt nuvarande förordningarna skall läsåret börja i augusti och sluta i juni, samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst 5 studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare.

Kommande års läsårstider fastställs normalt i oktober varje år. 

Vi har höstlov, jullov, sportlov, påsklov, ett långt sommarlov och ytterligare några helgdagar som vi hoppas i huvudsak skall räcka till den ledighet som barnen behöver.

Ledighet och frånvaro

Kommunens skolor är ålagda att vara restriktiva med att ge ledighet.  

Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Om en elev är frånvarande från skolan utan giltigt skäl ska skolan kontakta vårdnadshavaren samma dag, eller så snart som möjligt om det finns anledning utifrån elevens ålder, mognad och andra omständigheter.

Rektor har rätt att bevilja kortare ledigheter för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledigheter beviljas.

Redan kortare ledigheter kan vara ett dilemma för skolan:

 • Det går aldrig att helt kompensera frånvaro i skolan genom att eleven tar med sig uppgifter att göra på helger, kvällar eller under semesterresor.
 • En del elever klarar sannolikt målen om de är borta en vecka. För andra kan just den veckan vara avgörande.
 • En del elever har mor- och farföräldrar och andra släktingar som bor långt bort. Andra har möjlighet till daglig kontakt med sina nära och kära på hemorten.
 • Någon enstaka semesterresa med familjen kan visserligen vara berikande och lärorik, men eleven missar samtidigt det som skolan planerat i sin undervisning.
 • Om skolan säger nej till ledighet finns risk att föräldrarna ändå "ger" sina barn ledigt. Skolan kan då behöva hävda skolplikten och agera, vilket kanske inte alltid främjar god samverkan med hemmet.

 

Läsårstider 2016/17

Höstterminen 2016 

Fredag 19 augusti–torsdag 22 december:

 • Upprop, första läsdag fredag 19 augusti 
  OBS! Gäller endast Ösby åk2 och åk3

 • Upprop, första läsdag måndag 22 augusti
  (lärarna börjar måndag 15 augusti)

 • Studiedag måndag 22 augusti och tisdag 23 augusti
  OBS! Gäller endast Ösby åk2

 • Upprop, första läsdag tisdag 23 augusti
  OBS! Gäller endast Ösby åk1

 • Studiedag fredag 16 september

 • Höstlov v.44 måndag 31 oktober - fredag 4 november
  (lärarna jobbar till och med onsdag 2 november)

 • Studiedag måndag 5 december

 • Sista läsdag / avslutningsdag 22 december
   

Vårterminen 2017

Tisdag 10 januari–fredag 16 juni:

 • Första läsdagen tisdag 10 januari
  (lärarna börjar måndag 9 januari)

 • Sportlov v.9, måndag 27 februari - 3 mars

 • Studiedag måndag 20 mars

 • Påsklov måndag 10 april - torsdag 13 april

 • Helgdag fredag 14 april

 • Helgdag måndag 17 april

 • Helgdag måndag 1 maj

 • Studiedag onsdag 17 maj

 • Helgdag torsdag 25 maj

 • Lovdag fredag 26 maj

 • Lovdag måndag 5 juni

 • Helgdag 6 juni

 • Sista läsdag / avslutningsdag fredag 16 juni

Läsårstider 2017/18

Höstterminen 2017

Tisdag 22 augusti - torsdag 21 december:

 • Upprop / skolstart, första läsdag tisdag 22 augusti
  (lärarna börjar tisdag 15 augusti)
   
 • Studiedag måndag 18 september
   
 • Höstlov v.44 måndag 30 oktober – fredag 3 november
  (lärarna jobbar till och med 1 november)
   
 • Sista läsdag/skolavslutningsdag 21 december

 

Vårterminen 2018

Onsdag 10 januari - fredag 15 juni: 

 • Första läsdag onsdag 10 januari
  (lärarna börjar måndag 8 januari)
   
 • Sportlov v.9, måndag 26 februari – fredag 2 mars
   
 • Studiedag måndag 19 mars
   
 • Helgdag fredag 30 mars
   
 • Helgdag måndag 2 april
   
 • Påsklov tisdag 3 april – fredag 6 april
   
 • Lovdag måndag 30 april
   
 • Helgdag tisdag 1 maj
   
 • Helgdag torsdag 10 maj
   
 • Lovdag fredag 11 maj
   
 • Helgdag onsdag 6 juni
   
 • Sista läsdag / skolavslutningsdag fredag 15 juni
  (lärarna slutar torsdag 21 juni)

Läsårstider 2018/19 (Studiedagarna gäller inte Ösby)

Höstterminen 2018

Studiedagarna gäller inte Ösby

Tisdag 21 augusti - fredag 20 december:

 • Upprop / skolstart, första läsdag tisdag 21 augusti
  (lärarna börjar måndag 13 augusti)
   
 • Studiedag onsdag 19 september
   
 • Höstlov v.44 måndag 29 oktober - fredag 2 november
  (lärarna jobbar till och med 31 oktober)
   
 • Sista läsdag/skolavslutningsdag torsdag 20 december


Vårterminen 2019

Studiedagarna gäller inte Ösby

Onsdag 9 januari - fredag 14 juni

 • Första läsdag onsdag 9 januari
  (lärarna börjar måndag 7 januari)
   
 • Sportlov v.9, måndag 25 februari - fredag 1 mars
   
 • Studiedag tisdag 19 mars
   
 • Påsklov måndag 15 april - fredag 19 april
   
 • Helgdag måndag 22 april
   
 • Helgdag onsdag 1 maj
   
 • Helgdag torsdag 30 maj
   
 • Lovdag fredag 31 maj
   
 • Helgdag torsdag 6 juni
   
 • Lovdag fredag 7 juni
   
 • Sista läsdag / skolavslutningsdag fredag 14 juni
  (lärarna slutar onsdag 19 juni)