StartLekplatser
Informationstjänst
Publicerad 2019-10-03
Uppdaterad 2019-10-03 13:41

Det finns tjugosju lekplatser i stadens bostadsområden och i orterna utanför Sala. Barn och vuxna besöker gärna lekplatserna för lek och samvaro. Kommunens största lekplats finns i Stadsparken och här finns lekutrustning för blandade åldrar. Du känner igen kommunens lekplatser på att de har en skylt med bland annat kommunens kontaktuppgifter.

Bild från Stora lekplatsen i Stadsparken. På bilden syns en liten järnvägsstation.
Bild från Stora lekplatsen i Stadsparken. På bilden syns en liten järnvägsstation.

 

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 08:55

  Vid Aspens lekplats finns en klätterställning med rutschkana, en bollplan och en gungställning.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 08:57

  Broddbo lekplats är nyanlagd 2016 och har temat småkryp. Här finns exempelvis en rutschkana, en klätterställning och en grill. På lekplatsen finns flera slänter som möjliggör pulkaåkning vintertid.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 08:58

  Emmylunds lek har upprustats under 2019. Temat på parken är hämtat från gungdjuret i parken som föreställer en kålmask. I parken finns en gungställning och en sandlåda.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 08:59

  Lekplatsen har temat bondgård och här finns bland annat en lekstuga, trädjur och en rutschkana. Fläderns lekplats ligger något gömd mellan buskagen som också kan vara en lekmiljö. På lekplatsen fin...

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:00

  På Glimmerns lekplats finns en gungställning och en bollplan. På de flertal kullarna kan de mindre barnen åka pulka vintertid.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:00

  I Hagabergsparken finns en lekmiljö som passar flera åldrar. Lekplatsen här har temat dinosaurie och i sanden går det att gräva fram ett skelett. Hagabergs lekplats är upprustad under 2017. Här fin...

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:01

  Hedåkers lekplats har bland annat en gräsplan, en klätterställning och en sandlåda.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:01

  Jakobsdals lekplats passar de yngre barnen. Här finns bland annat ett lekhus, en gungställning och en sandlåda.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:02

  Kumlas lekplats har temat flygplats och är upprustad 2017. På lekplatsen finns bland annat en klätterställning, en lekkarusell, en sandlåda och en grillplats.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:03

  En något större lekplats med bland annat en borg, kompisgunga och gungbräda. Kungsängens lekplats passar barn i flera åldrar. Senast kompletterades lekplatsen under 2018 och temat här är riddare.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:04

  Vid Mamres lekplats finns en hinderbana, rutschkana och gungställning. Lekplatsen har temat trafik och är nyanlagd 2015. Trafikskyltar och asfalterade vägar inbjuder till cykellek.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:04

  Mångatans lekplats ligger granne med skogen. Här finns bland annat en trampkarusell, en linbana och en gungställning.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:05

  I närheten av Gammelgården i Möklinta finns en lekplats som är nyanlagd 2013 med gungor, ruschkana, klätterställning, sandlåda, lekhus, vindskydd och grill.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:06

  I Norrberg finns en lekplats med gungställning, polisbil, sandlåda och klätterställning. Lekplatsen är nyanlagd 2019 och har temat tjuv och polis.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:07

  En lekplats som lämpar sig för de mindre barnen. Här finns bland annat sandlåda, gungställning och en klätterställning. Persdals lekplats är nyanlagd 2014 och har temat sagor.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:09

  Lekplatsen har en bollplan (grus).

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:10

  Lekplatsen är anlagd 2009. Här finns gungdjur, en sandlåda, lekhus och stenar att leka mellan.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:11

  Lekplatsen är nyanlagd under 2017 och har fått ett sagotema. En gräsplan, en klätterställning och en rutschkana är exempel på vad som inbjuder till lek på Österbys lekplats.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:23

  Rosshyttans lekplats är upprustad 2014. Här finns gungdjur, gungställning och grusplan.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:12

  På Soldatvägens lekplats finns bland annat ett gungdjur, en klätterställning och en sandlåda. Den senaste uppdateringen av lekplatsen gjordes 2014 med en ny gungställning.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-10-01 08:03

  En liten lekplats med möjlighet till sandlådelek och enklare gungning.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2019-09-30 15:16

  Skuggans lekplats är omgjord under 2016 och har därmed fått ett sjörövar-tema. På lekplatsen finns en gungställning, en sandlåda och en klätterställning.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:15

  Salas största lekplats finns i stadsparken. Det är en utflyktslekplats med en bredd av lekutrustning som passar olika barn. Lekparken är nyanlagd 2016 och därmed finns parkeringsmöjligheter, toalet...

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:16

  Svanens lekplats är senast upprustad under 2019. På lekplatsen finns exempelvis ett sandbakbord, en lekställning för de mindre barnen och en gungställning.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:17

  På Sätra Brunns lekplats finns bland annat en gungställning, en sandlåda och en klätterställning för de mindre barnen. Lekplatsen ligger skogsnära.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:18

  På denna lekplats finns en rutschkana, en sandlåda, en gungbräda och en gungställning. Kompletteringar har gjorts på lekplatsen under 2019.

 • Kontakt (övrigt)
  Uppdaterad: 2022-02-15 09:19

  Vid torget i Västerfärnebo finns en liten lekplats med bland annat en kompisgunga. Lekplatsen har ett indian-tema och är senast upprustad 2019.

Relaterade tjänster