StartKommun och politikKommunfaktaBefolkning, arbete, byggande
Informationstjänst
Publicerad 2017-08-18
Uppdaterad 2024-01-03 08:49

Kommunfakta och löpande befolkningsstatistik för Sala kommun.

Sala kommuns folkmängd = 22 998 personer

(SCB 2021-12-31)

Senaste befolkningsrapport i sammandrag

Sala kommuns folkmängd ökade med 131 personer under 2021 och var vid årsskiftet 22 998 personer.

  • Födda. Under 2021 föddes det 188 personer, som kan jämföras med 182 personer under 2020.
  • Avlidna. Antalet personer som avled under 2021 var 237 personer som kan jämföras med 280 personer under 2020.
  • Inflyttade. Antal personer som flyttade in till kommunen under 2021 var 1 213, vilket kan jämföras med 1 119 personer under 2020.
  • Utflyttade. Antalet utflyttande från kommunen var 1 044 personer under 2021 att jämföra med 1 053 personer under 2020. 
Statistiska centralbyrån levererar kvartalsvis statistik över befolkningsutvecklingen i kommunen. Rapporterna för innevarande och närmast föregående år hittar du här på sidan som nedladdningsbara excelfiler.

Befolkningsutveckling

Diagram befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling Sala kommun 2008–2021

 

Kommunfakta - Municipal facts - Kommunendaten

SCB Kommunfakta för Sala kommun framställs årsvis av Statistiska centralbyrån och innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. 

Statistics Sweden's Municipal Facts provide general information about the municipality and its inhabitants. 

Statistiken Die schwedischen Gemeindedaten liefern allgemeine Informationen über die Gemeinde und ihre Einwohner. 

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se

Relaterade kategorier