StartFritidsklubb
Informationstjänst
Publicerad 2016-12-01
Uppdaterad 2023-08-10 09:26

Fritidsklubben är till för ungdomar mellan 13 och 23 år som har en funktionsnedsättning.

Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap, ge fysisk och psykisk stimulans.

Vilka har rätt till Fritidsklubb

Fritidsklubben är till för att tillgodose behov av omsorg för skolungdomar 13–23 år som har en funktionsnedsättning. Fritidsklubben är en LSS-insats. Bedömningen av behov görs på liknande sätt som för fritidshem, det vill säga att fritidsklubb beviljas för tid som föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar. 

Så gör du för att ansöka om Fritidsklubb

Du som är vårdnadshavare ansöker om plats på fritidsklubben åt ditt barn genom att skicka en ansökan till Skolkontoret i Sala kommun. Du kan få en ansökningsblankett från skolan eller själv ladda ner och skriva ut den.

Efter en utredning fattar rektor eller elevhälsochef beslut om ditt barn har rätt till plats på Fritidsklubben eller inte. I vissa fall kan samråd med LSS-handläggare inom socialtjänsten behövas under utredningen. För de elever som beviljas fritidsklubb skapas en individuell plan som revideras en gång per läsår.

Kostnader

Verksamheten är gratis.