StartMedicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-06-02
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 90 66
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Enligt § 24 Hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en sjuksköterska med ett särskilt medicinskt ansvar, en så kallad Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Om MAS

En kommun kan dela in sin verksamhet i olika områden och ha olika ansvariga MAS:ar för dessa.

Endast legitimerade sjuksköterskor är behöriga till anställning som MAS.