StartMedicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) / för rehabilitering (MAR).
Kontaktobjekt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) / för rehabilitering (MAR).

Publicerad 2016-06-02
Uppdaterad 2019-01-30 09:15
Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Enligt § 24 Hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas en sjuksköterska med ett särskilt medicinskt ansvar, en så kallad Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Om MAS och MAR

En kommun kan dela in sin verksamhet i olika områden och ha olika ansvariga MAS:ar för dessa.

Endast legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) är behöriga till anställning som MAS och MAR.

Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering får en arbetsterapeut eller fysioterapeut (sjukgymnast) ha det ansvar som MAS annars har. Denna funktion kallas då Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).