StartVallaskolan, år F-6
Kontaktobjekt

Vallaskolan, år F-6

Publicerad 2020-12-11
Uppdaterad 2020-12-11 11:14

Adress: Bråstagatan 14, 733 33 Sala

Telefon: Åk 2 0224-74 85 64, åk 3 0224-74 85 45, Sörskogen: Åk 4 0224-74 85 36, åk 5 0224-74 85 68, åk 6 0224-74 85 65

Fax: .
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Vallaskolan f-6 ligger i centrala Sala och är Salas största skola. Skolan har elever från förskoleklass till och med år 6 och i skolan finns även ett fritidshem. Hösten 2020 flyttade skolan in i nybyggda moderna lokaler på Bråstagatan 14. Skolan har idag ca 420 elever.

Rektorn har ordet

Vallaskolan är i ett spännande skede. En skola som växer, där det kommer nya medarbetare och där vi tar emot flera elever, där många också är nyanlända skapar möjligheter att pröva och göra ”nytt”. Vallaskolan ska vara en skola för kunskap och trygghet med personal som arbetar nära eleverna. Vi vill att våra elever ska få vara nyfikna och kreativa men också att Vallaskolan ska ha en tillgänglig lärmiljö för alla våra elever. Fritidshemmet är en viktig och stor del av vår verksamhet och ger våra elever möjlighet till lärande, upplevelser och trygghet. Inför arbetet med att planera och bygga en ny skola har vi arbetat fram fem profilområden för Vallaskolan F-6:

Språk och mångkultur – Eleverna ska möta ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen samt i verksamheten på fritidshemmet. Vallaskolan ska ha ett rikt utbud av kultur och traditioner utifrån att vi har elever från hela världen. Vi tar emot nyanlända elever och våra elever med annat modersmål än svenska ska få modersmålsundervisning och studiehandledning. Det ska finnas flerspråkig personal på skolan.

Hälsa och lek – Elever som mår bra lär sig mer, därför ska eleverna få möta rörelse och lek varje dag, både under skoltid och på fritidshemmet. Elever och personal ska finnas nära varandra under skoldagen. Bemötande och förhållningssätt samt ett gott samarbete med vårdnadshavare är alltid viktiga för våra elevers trygghet och mående. På fritidshemmet tar personalen tillvara de små stunderna för samtal med eleverna.

Matematik och natur – Elever som ges möjlighet till kunskap och upplevelser av natur och miljö vill i framtiden bidra till en hållbar utveckling av samhället. I matematik ska eleverna få utvecklas från det konkreta och greppbara till mer abstrakta och komplexa. Det sker bland annat genom att ha praktisk matematik ute i naturen och att få arbeta med problemlösning. Eleverna har även möjlighet att arbeta praktiskt och konkret med matematik på fritidshemmet.

Skapande och nyfikenhet – Eleverna ska utveckla kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. Det bygger på en undervisning där elever får och vågar pröva. De praktiskt estetiska ämnen ska lyftas fram som en viktig del av skoldagen och av fritidshemmets verksamhet. Traditioner och kulturutbud ska vara återkommande inslag på skola och fritidshem.

The Big Five – Eleverna ska särskilt få utveckla de fem vanligast förekommande förmågorna i Läroplanen. Det är förmågor som eleverna kommer att ha nytta av att utveckla för att leva tillsammans i vårt samhälle både nu och i framtiden.  Analysförmåga (t ex jämföra, se konsekvenser, lösa problem), kommunikativ förmåga (t ex uttrycka åsikter men också lyssna på andra), begreppsförståelse (t ex använda och förstå ord och begrepp), metakognitiv förmåga (t ex tolka, värdera, avgöra rimlighet) samt förmåga till informationshantering (t ex kunna skilja på fakta och värderingar, källkritik).