Kommunala och enskilda arkiv

Sala kommun • Org.enhet: Administrativa enheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Arkivets uppgift är att bevara, vårda och göra tillgängligt kommunala handlingar och även vissa enskilda arkiv. Kommunarkivet är en del av det lokala och nationella kulturarvet. Arkivet är placerat i kommunhuset och är kommunens centralarkiv.1. Arkivets uppgift

Arkivets uppgift är att bevara, vårda och göra tillgängligt allmänna handlingar från kommunala förvaltningar och bolag. Här finns också enskilda arkiv från föreningar och enskilda personer.

Kommunarkivet är en del av det lokala och nationella kulturarvet.

Kommunens allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut dem. Vissa handlingar som bevaras hos kommunarkivet omfattas däremot av sekretess. Du har rätt att vara anonym när du begär ut allmänna handlingar.