Ställa frågor

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-09-20

Senast uppdaterad: 2016-09-20


Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sedan 2003 har du möjlighet att lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige. Via förtroendemannaregistret kan du även ställa frågor direkt till din politiker.