Mänskliga rättigheter

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Landsting och kommuner ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård och frågor som rör social välfärd, för-, grund- och gymnasieskola, och äldreomsorg. Därigenom spelar kommuner och landsting en viktigt roll i att skydda och främja de mänskliga rättigheterna i Sverige.