Ekonomi - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Ekonomi

Sala kommun • Org.enhet: Ekonomikontoret

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

I den här sektionen kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat kommunens strategiska plan och budget, årsredovisningar och uppföljningar. Här framgår också på vilka sätt du kan betala fakturor som du fått av kommunen.