Internationellt arbete

Sala kommun • Org.enhet: Informationsenheten

Senast uppdaterad: 2016-04-25

Senast uppdaterad: 2016-04-25


Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Det övergripande målet för det internationella arbetet i Sala kommun är att det ska medföra nytta - antingen för den kommunala verksamheten eller för Sala kommuns medborgare, näringsliv och besökare. Delar av det internationella arbetet är bland annat deltagande i EU-relaterade projekt och kulturutbytet med Salas vänorter.