Verksamhetskontroller

Sala kommun • Org.enhet: Bygg- och miljökontoret

Senast uppdaterad: 2016-06-16

Senast uppdaterad: 2016-06-16


Meddelandet skickas till byggmiljo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Tillsyn och kontroller görs för att se till att miljölagstiftningen och livsmedelslagstiftningen följs - men också för att hjälpa till rätta genom rådgivning. Kommunen genomför olika typer av verksamhetskontroller och tillsyn hos företag i Sala kommun.