Fjärrvärme - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Fjärrvärme

Sala kommun • Org.enhet: Miljöenheten

Senast uppdaterad: 2016-07-22

Senast uppdaterad: 2016-07-22CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Fjärrvärme är värme som kommer från ett värmeverk. Flera hus, kvarter eller en hel stad kan koppla upp sig till värmeverket och få värme därifrån. Om ditt hus är kopplat till ett fjärrvärmenät kommer värmen hem till dig i rör som är nedgrävda i marken, men huset behöver ändå en fjärrvärmecentral.