StartSjälvserviceLämna synpunkter - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-07-04
Uppdaterad 2021-09-10 10:56

Anmälan

De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas av Sala kommun endast för ändamålet att förbättra kommunens service och tjänster. 

Tänk på att i princip allt du skickar in till kommunen blir offentlig handling. Observera också att uppgifter och synpunkter som du lämnar på detta sätt inte ersätter ett formellt överklagande av beslut.

 

Om tjänsten

Sala kommun vill bli ännu bättre på att ge dig service av hög kvalitet. Vi behöver därför dina synpunkter på våra verksamheter och tjänster. Såväl klagomål som beröm men även förslag mottages tacksamt.

Vi registrerar ditt bidrag och förmedlar det vidare till den verksamhet som är berörd. Om du lämnar kontaktuppgifter kommer du att få ett svar så snart som möjligt. Du kan även välja att vara anonym.

Villkor

Alla är välkomna att använda denna tjänst.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.