StartSjälvserviceHälsouppgift - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-07-11
Uppdaterad 2023-10-10 12:49
 

Om tjänsten

För att bättre kunna bedöma elevens hälsa behöver elevhälsans medicinska insats få en bild av tidigare eller nuvarande sjukdomar m.m. Skolsköterska och skolläkare använder uppgifterna som underlag i hälsosamtal. Uppgifter om ditt barns hälsa och eventuell medicinering kan komma till nytta vid ifyllandet av e-tjänst/blankett. Uppstår frågor var vänlig kontakta skolsköterskan på ditt barns skola. Skolsköterskan och skolläkaren som handhar dina uppgifter har tystnadsplikt.

Vid användning av e-tjänst: e-tjänsten gäller för förskoleklass, årskurs 4 och 8 samt Kungsängsgymnasiet och kräver inloggning med BankID.

Vid användning av blankett: Ifylld blankett läggs i ett slutet kuvert och skickas sedan till Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala.

Villkor

Hälsouppgift ifylles av vårdnadshavare på uppmaning av skolsköterskan vid elevens skola.

Avgifter

Hälsosamtal ingår i den medicinska elevhälsans uppdrag och är kostnadsfritt.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Elevhälsan
0224-74 70 00 (växel) jenny.larde@sala.se