StartSjälvserviceLotteritillstånd - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2022-11-02 13:53

Föreningen ska på styrelsemöte fatta beslut om att ansöka hos kommunen om registrering för lotteriverksamhet eller söka tillstånd för att ordna ett enskilt lotteri. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. 

Till Sala kommun, Kultur och fritid, lämnas följande handlingar: 

  • Stadgar (om inte dessa redan finns hos Kultur- och fritidskontoret). 
  • Verksamhetsberättelse för det senast avslutade verksamhetsåret. 
  • Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte, som visar beslut om ansökan av tillstånd samt lotteriföreståndare. 


För eventuella frågor kontakta Eleonor Eklund, tfn 0224-74 78 22, eleonor.eklund@sala.se

 

Om tjänsten

Ideella föreningar kan anordna lotterier. Kultur- och fritidskontoret är myndighet för registrering, tillstånd och tillsyn när det gäller lotteriärenden som redovisas i Sala kommun.

Tillsynen gäller sådana lotterier som får anordnas efter tillstånd av eller registrering hos myndigheten, så kallade registreringslotterier. I övriga lotteriärenden och för mer information om lotterier kontakta  Spelinspektionen

Villkor

Föreningen ska vara registrerad hos Kultur- och fritidskontoret och ha sin verksamhet i Sala kommun.

Avgifter

Att ansöka om lotteritillstånd kostar 300 kr.