StartSjälvserviceGrundsärskola - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-05-22
Uppdaterad 2023-02-17 14:01

Ansökan endast genom direktkontakt med rektor för grundsärskolan.

 

Om tjänsten

Grundsärskolans undervisning är anpassad för elever med lindrig utvecklingsstörning. Kursplanen innehåller samma ämnen som grundskolans, men undervisningen sker i små grupper och är konkret med individanpassat material. I varje klass finns, förutom läraren, minst en elevassistent. Eleverna får också träning i socialt samspel, självkännedom och livskunskap.

I Sala är grundsärskolan uppdelad på tre enheter:

  • Grundsärskolan åk 1-6. Här finns även träningsskola åk 1-6
  • Verdandi Grundsärskola, träningsskola åk 7-9 delar lokaler med ind. gymnasiet Verdandi.
  • Gysinge Grundsärskola åk 7-9

Träningsskolan

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan olika ämnesområden.

Relaterade tjänster