StartSjälvserviceFärdtjänst - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-10-02
Uppdaterad 2023-12-20 13:59
 

Om tjänsten

Färdtjänst är en färdtjänstresa inom den egna folkbokföringskommunen. För att få använda färdtjänst måste du först skicka in en ansökan.

Kollektivtrafikmyndigheten i Västerås, Region Västmanland, handlägger din ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst och svarar på frågor om tjänsten.

Sala kommun är ansvarig för taxa och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst samt taxan för färdtjänst.

Notera att all handläggning sker hos Kollektivtrafikmyndigheten och att Region Västmanland numera är personuppgiftsansvarig.

Tjänsten är reglerad i lag

Tjänsten är reglerad av kommunen

Villkor

Avgifter

Att ansöka om färdtjänst är kostnadsfritt. Observera dock att avgift utgår för de resor som du genomför. Det är kommunfullmäktige som fastställer avgifterna i färdtjänsttaxan.