StartSjälvserviceSkattesatser - Fakta
Självservice
Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2024-04-12 14:10
 

Om tjänsten

Kommunalskatt och regionskatt

I kommunalskatten ingår skatt till kommunen och till Region Västmanland. Kommunens skattesats uppgår till 22,31 kr per beskattningsbar 100-lapp, och till regionen 10,88 kr, tillsammans 33,19 kr. Till detta ska läggas begravningsavgift eller kyrkoavgifter.

Kyrkoavgifter

Utöver kommunalskatt betalar medlemmar i Svenska kyrkan en kyrkoavgift som varierar beroende på vilken församling man tillhör. Den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar inte kyrkoavgift utan endast begravningsavgift. Man kan även betala avgift till andra trossamfund.

För att exakt veta vad du betalar i samlad skatt, läs mer i skattetabellerna på Skatteverkets webbplats.

Vart går skattepengarna?

Kommunalskatten fördelad på verksamheter

I kommunens årsredovisning redovisas hur 100 kr i kommunalskatt fördelats på de olika verksamheterna.

Ekonomikontoret
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se

Relaterade kategorier