StartSjälvserviceFöretagslots - Dukat bord
Självservice
Publicerad 2019-09-24
Uppdaterad 2022-09-26 10:15

Om tjänsten

Lotsfunktionens roll vid ärenden med ”många handläggare inblandade” är att:

Oavsett kontaktväg hänvisas alla företagsärenden där fler än en del av kommunens verksamheter kan komma att bli involverad till företagslotsen på näringslivsenheten.

Företagslotsen förbereder intressenten, bokar möten och levererar information till verksamheterna inom kommunen, så att frågor inte hamnar mellan stolarna eller bollas runt mellan olika kontor.
Vid mötet presenterar företagaren sitt ärende för alla berörda på samma gång. 
Företagslotsen följer därefter upp ärendet så att alla tillståndsprocesser flyter på som de ska. Företaget ska inte tvingas skjuta upp starten på grund av något lättlöst problem eller lång handläggningstid. Vi hoppas på förbättring av företagsklimatet.
Många kommuner med ett bra företagsklimat har en företagslots och företagsklimatet förbättras ofta påtagligt när en lots införs.

Vår företags lots heter Ulrika, och hjälper er för "en väg in".

0224-74 76 03 eller ulrika.larsson@sala.se

 

 

 

Relaterade tjänster