StartSjälvserviceMedgivande till autogiro - Anmälan
Självservice

Medgivande till autogiro - Anmälan

Publicerad 2017-07-06
Uppdaterad 2020-11-23 15:40

Om tjänsten

Fakturor från kommunen kan betalas via autogiro (exempelvis förskola, fritidshem, vård och omsorg, Kulturskolan, hyra och arrenden samt måltider). Det innebär att betalning sker automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du får fakturan på samma sätt som tidigare, på papper eller elektroniskt som e-faktura i din internetbank. Betalaren (kontoinnehavaren) förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på angivet konto bankdagen före förfallodag. Se även övriga villkor för autogiro i angiven e-tjänst eller blankett.

Vid användning av e-tjänst: denna e-tjänst kan även användas för att anmäla autogiro för vatten, avlopp och slam.
Vid användning av blankett: Betalningsmottagare är Sala kommun, org nr 212000-2098, bankgiro 985-1155. Obligatoriska uppgifter att ange i formuläret är personnummer på kontohavaren, vilken bank som kontot finns i, clearingnummer samt kontonummer. I det fall kontohavaren är annan person än den som fakturan är utställd till (kunden) måste även personnummer för denne anges i rutan ’Meddelande till fakturautställaren’. Observera att vid användning av blankett kan du inte anmäla autogiro för vatten, avlopp och slam. För anmälan om medgivande till autogiro för vatten, avlopp och slam via blankett se Läs mer.

Villkor

För att nyttja denna tjänst krävs att du är privatperson som nyttjar Sala kommuns tjänster för förskola, fritidshem, vård och omsorg (hemtjänst, trygghetslarm ,etc), Kulturskolan, hyra och arrenden samt måltider.

Avgifter

Sala kommun tar inte ut någon avgift för denna tjänst.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Relaterade kategorier