StartSjälvserviceFöretagsregister
Självservice
Publicerad 2019-11-22
Uppdaterad 2022-09-26 10:26
 

Om tjänsten

I vårt företagsregister finns kontaktuppgifter till ca 2500 företag i Sala kommun, från enskilda firmor till större aktiebolag. Syftet med registret är dels att visa företagarna vilka resurser och kompetenser som finns på hemmaplan och dels att underlätta kontakterna mellan kommunen och företagen.

Det kostar ingenting att söka i, eller att lägga in sitt eget företag i registret, och det uppdateras regelbundet.

Vill du att ditt företag ska finnas med i vårt register?
Kontakt, kommunikation och nätverk gör stor skillnad för företagare. 

Du lägger själv upp ditt företag snabbt och enkelt.

Två gånger per år skickar Update System ut ett uppdateringsmail till alla företag i kommunen, allt för att  kvalitetssäkra registret.

Med registret kan vi lätt nå ut till er företagare på olika sätt med inbjudningar och information. Vi kan även skapa företagslistor, göra branschsökningar och lägga upp våra evenemang. Allt för att tillhandahålla en god företagsservice och närhet mellan företagen i Sala kommun.

Företagare och andra intressenter kan också söka fram information om företagen ( kontaktuppgifter, kartor och adresser) i vår kommun. 

Saknas ditt företag eller har vi fel uppgifter

Om företaget inte finns med i företagsregistret så kan det bero på att företaget inte har ett registrerat arbetsställe i Sala kommun. Vill du ditt företag finns med i företagsregistret för Sala kommun och synas på den publika sidan så går du in på verksamt.se och anmäler ytterligare ett arbetsställe (Sala). Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver varaktig verksamhet med minst en anställd på 20 timmar i veckan.

Här kan du ändra uppgift om arbetsställe hos verksamt.se