StartStudiestöd från CSN - Ansökan
Självservice

Studiestöd från CSN - Ansökan

Publicerad 2019-04-12
Uppdaterad 2019-04-15 10:13
Meddelandet skickas till vuxnaslarande@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Du kan välja att finansiera dina studier med studiestöd/studiemedel från CSN. Det är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel.

 

 

Läs mer

Villkor

Studiemedel beviljas från höstterminen det år du fyller 20 år. Du kan som längst få det till och med det år du fyller 55 år.

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler eftersom Centrala Studiestödsnämnden (CSN) först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Du kan inte få studiemedel från CSN när du studerar svenska för invandrare (SFI)