StartSjälvserviceInackorderingsbidrag vid gymnasial utbildning - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-01-20
Uppdaterad 2024-04-30 14:49

Krav för e-tjänst:

  • BankID
  • Person som ansöker måste vara 18 år eller äldre. För person under 18 år görs ansökan via vårdnadshavare.
 

Om tjänsten

Enligt skollagen ska hemkommunen utbetala inackorderingsbidrag till studerande vid gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola i annan kommun. Bidraget utbetalas till dig som behöver inackordering på grund av lång resväg och/eller långa skoldagar.

OBS! Vid användning av blankett: Beslut sänds i normalfallet med e-post till den adress som anges i ansökan under rubriken Elevens personuppgifter. Ange alltså gärna vårdnadshavares e-postadress, så att beslutet kommer till rätt person.

Villkor

  • Elev som går i annan kommuns gymnasieskola/anpassad gymnasieskola och har blivit antagen "i första hand".
  • Inackorderingsbidrag utbetalas som längst till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
  • För elev i fristående skola ansöker man inte hos kommunen, utan hos CSN, som handlägger inackorderingsbidrag för dessa elever.

 

 

 

 

Avgifter

Det är gratis att ansöka om inackorderingsbidrag.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se