StartNyheter - listningKostnadsfria resor till och från daglig verksamhet
Nyhet
Publicerad 2023-06-09
Uppdaterad 2023-06-09 08:55

Den 1 juli blir det kostnadsfritt för personer att resa till och från sin dagliga verksamhet.

Nu har Kommunfullmäktiges beslut införts och de kostnadsfria resorna kommer att börja gälla från och med den 1 juli 2023. Till grund för Kommunfullmäktiges beslut låg huvudsakligen flera medborgarförslag. Beslutet togs i maj 2022.

De som använder tjänsten har, eller kommer att informerats av verksamheterna. Kollektivtrafikförvaltningen (Region Västmanland) kommer från och med 1 juli 2023 inte att ta betalt för den här typen av resor. Däremot kommer en sista faktura för resor i juni att gå ut i juli. Då med kostnaden 10 kr/resa.

Ta del av handlingarna för Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-30

Kontakt

Johan Duse, Transportstrateg
0224-74 73 31 johan.duse@sala.se
Kollektivtrafikförvaltningen
021-17 30 00 kollektivtrafikmyndigheten@ltv.se