StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSamverkan med vårdnadshavare – för elevernas bästa
Nyhet
Publicerad 2022-08-18
Uppdaterad 2022-08-18 15:43

Samarbetet mellan skola och hem är viktigt för våra elevers lärande. Här kan du som vårdnadshavare läsa mer om ansvar och förväntningar.

Under början av terminen har vi skickat information till vårdnadshavare som beskriver både skolans och vårdnadshavarnas ansvar och förväntningar samt hur viktigt ett gott samarbete är.

Skolchef Anna Wiklund berättar om dokumentet:

Barn och unga behöver vuxna. Vi vet att en god samverkan mellan skola och hem är en framgångsfaktor i elevernas lärande och utveckling. En gemensam intention och vilja är nödvändig. En riktigt bra samverkan, för elevens bästa, kräver att det från början är klart vad var och en har för ansvar, hur formerna för samverkan ska se ut och vad man ska samverka om.

Med detta dokument vill vi som arbetar inom skola i Sala kommun, betona vikten av det goda samarbetet mellan skola och hem.