Nyhet
Publicerad 2021-10-14
Uppdaterad 2021-10-14 15:27

Kommunstyrelsen har beslutat att den lokala kollektivtrafiken i Sala kommun hålls avgiftsfri fram tills dess att annat beslutas.

Sedan april 2018 har den lokala kollektivtrafiken i Sala Kommun varit avgiftsfri på prov. Under perioden fram till april 2021 har resandet gått upp med 44,3%.

Nu har Kommunstyrelsen beslutat att den lokala kollektivtrafiken i Sala kommun hålls avgiftsfri fram tills dess att annat beslutas.

Att hålla den lokala kollektivtrafiken i Sala kommun avgiftsfri kostar kommunen ca 500 tkr per år.

På vilka linjer kan jag åka avgiftsfritt?

På all lokal landsbygdstrafik och stadstrafik vilket är linjerna:

 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 86
 • 461A
 • 461B
 • 464
 • Silverlinjen
 • sommarlinjen till Silvergruvan.

Syftet med avgiftsfri kollektivtrafik

Det huvudsakliga syftet med avgiftsfri kollektivtrafik är att fler väljer buss framför bil. Ökningen av kollektivt resande har varit markant.

Avgiftsfri kollektivtrafik gör Sala till en mer attraktiv kommun för inflyttning. Det behövs bättre kollektivtrafik för pendlare för att verkligen nå den effekten, men redan nu ser vi en ökning i antal pendlare som väljer bussen istället för bilen.

 

Kontakt

Johan Duse, Transportstrateg
0224-74 73 31 johan.duse@sala.se

Relaterade kategorier