StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningMeddelande från Räddningstjänsten Sala-Heby
EldningsförbudStatus: Avslutad
Publicerad 2019-07-26
Uppdaterad 2019-10-28 12:08

Vid avläsning av dagens brandriskprognos, konstateras att index ligger på en så hög nivå att eldningsförbud råder inom kommunen.

Avvikelser kan förekomma och delar av kommunen kan ha lägre värden. För att veta vad som gäller för en enskild plats hänvisar vi till SMHIs brandriskprognoser för de närmsta fem dygnen (innehåller index för antändningsrisk respektive spridningsrisk). 

SMHI: Brandriskprognos - 5 dygn

Nedanstående gäller där eldningsförbud råder

  • Förbud mot viss typ av eldning utomhus. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc).
  • Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda platser utformade så att möjligheten till spridning är låg.
  • Med utomhus avses skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terrängen.

Räddningstjänsten Sala-Heby

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SALA-HEBY

Relaterade kategorier