Nyhet
Publicerad 2019-02-01
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Skolnämndens sammanträde är stängt för allmänheten men nämnden strävar ändå efter stor öppenhet.

Skolnämndens ordförande Hanna Westman (Salas Bästa) värnar om största möjliga öppenhet kring skolnämndens arbete. Det gäller inte minst beslutet om budget för 2019. Ordförandes förslag till beslut i ärendet offentliggjordes redan innan kallelsen till nämnden distribuerades. Det är en ovanlig åtgärd, i syfte att ge såväl den politiska oppositionen och medborgarna möjlighet att sätta sig in i ärendet, för att få bästa möjliga beslutsunderlag, exempelvis om alternativa besparingar.

All personal inom Barn och Utbildning fick den 23 januari en allmän information om budgetärendet. Grupper och individer som kan beröras i högre grad har därutöver fått särskild riktad information.

Presskonferens hölls 24 januari. Konsekvensbeskrivningar och annat underlag för beslut finns för alla medborgare att tillgå på den tidigare nyhetssidan Ordförandeförslag för skolnämndens budget 2019. Vi kan se att innehåll i det materialet också kommunicerats i sociala medier. Det finns skäl att anta att intresset för skolnämndens möte kan bli stort.

Ordförandes ambition är att sammanträdena skall vara öppna så fort möjlighet till detta finns. Av formella skäl kan dock skolnämndens sammanträde inte vara öppet för allmänheten tisdagen 5 februari. Fullmäktige har ännu inte givit generellt medgivande till detta.

Ordförande kommer att finnas tillgänglig för att ta emot eventuella skrivelser och opinionsyttringar inför mötet vid ingången till skolkansliet, Rådhusgatan 4B, kl 11.00 tisdag den 5 februari.

Det kommer också efter sammanträdet att gå ut pressinformation om vilka beslut som fattats, så fort det är möjligt på sala.se.