StartNyheter - listningDrygt 900 anställda i Sala utbildas om psykisk ohälsa
Nyhet
Publicerad 2019-01-17
Uppdaterad 2019-01-19 14:12

Över 900 av Sala kommuns anställda kommer att utbildas i att lära sig känna igen tecken på psykisk ohälsa eller att en person befinner sig i kris. Utbildningen ska också ge kunskap i hur man kan hjälpa.

Den här satsningen inleds nu med att 20 instruktörer i Sala kommun utbildas av utbildare från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, som är en del av Karolinska institutets verksamhet. Den här utbildningen, i metoden ”Första hjälpen psykisk hälsa”, sker på heltid i Sala mellan den 28 januari och den 1 februari.

- Tanken är att de här 20 instruktörerna sedan ska fortsätta med att utbilda anställda i en rad verksamheter i kommunen, berättar Camilla Duse som är projektledare för arbetet med psykisk hälsa i Sala kommun.

Det handlar om anställda till exempel inom hemtjänsten, skolan, på äldreboenden, arbetsmarknadskonsulenter och de som jobbar med personer med funktionshinder.

- Som anställd kan man känna sig otrygg och osäker i sin roll när man möter vad som kan vara tecken på psykisk ohälsa i sin yrkesutövning. Och det kan i sin tur leda till psykisk ohälsa på jobbet.

I den nationella undersökningen Liv och Hälsa Ung kunde man se att särskilt unga flickor i Sala i flera fall mår dåligt. Det är en orsak till att satsningen på bemötandeutbildningen ”Första hjälpen psykisk hälsa” nu även genomförs i skolorna.

- På Åkraskolan, Vallaskolan och Kungsängsgymnasietkommer en kurator på varje skola att utbildas för att de sedan ska kunna vidareutbilda annan personal på skolorna, berättar Camilla Duse.

Hela utbildningssatsningen finansieras med statliga medel.

Camilla Duse hjälper gärna till med mer information om den här satsningen och med kontakter till personer som ni kanske vill intervjua.

Mer information

Camilla Duse, tel. 0224-749049, camilla.duse@sala.se

Relaterade kategorier