StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningBara ett företag får utföra sotning i Sala kommun
Nyhet
Publicerad 2018-05-22
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Varning för bedräglig försäljning av sotningstjänster!

Både polisen och kommunen har blivit uppmärksammade på att ett företag som uppger att det är dags för sotning och rengöring av fläktar och ventilation just nu ringer runt till kommunens invånare och säljer sina tjänster.

Sotning får enligt lag bara utföras av den av kommunen upphandlade och av räddningstjänsten godkända sotningsutföraren. Vi vill påminna om att sotaren i Sala kommun aldrig ringer upp för tidsbokning utan skickar en avisering med datum och tid via posten när det är dags för sotning. Sotning gjord av annan utförare är inte godkänd.

Rengöring av imkanaler i bostäder och ventilationskanaler ligger utanför den lagreglerade sotningsverksamheten. Rekommendationen är att man som fastighetsägare ser till att kanalerna blir rengjorda med jämna mellanrum och det är fritt att välja vilken firma man vill för en sådan rengöring. Dock utför den upphandlade sotaren även dessa tjänster om fastighetsägaren önskar.

Om ni ingått avtal med ett företag och vill avboka detta så ring upp företaget på samma nummer som de ringde ifrån och avboka tjänsten i enlighet med ångerrätten som gäller vid distansavtal. Har ni försökt att avboka besöket i enlighet med ångerrätten som gäller distansavtal men inte fått något svar kan ni neka företaget att utföra tjänsten om de kommer hem till er. Hänvisa återigen till ångerrätten och meddela dem att de inte följer lagen för distansavtal.
Med anledning av detta vill vi också tydliggöra att sotningsföretaget kommunen har avtal med är: Sala Sotningsdistrikt AB, 0224-15115, info@salasot.se,